سفارش تبلیغ
صبا
هنگامی که نزد دانشمندی می نشینی، برای شنیدن حریصتر از گفتن باش وخوب گوش دادن را مانند خوب گفتن یاد بگیر و سخن کسی را قطع مکن . [امام علی علیه السلام]
 
دوشنبه 88 بهمن 12 , ساعت 10:59 عصر

آنکو زغم عشق خبر داشته باشد
بر شادی ما سخت نظر داشته باشد
چون مهر تو شد حاصل سوز دل عشاق
داغ دل ما کاش اثر داشته باشد
هر سست گران جان که ره عشق نپوید
باید گذر عشق خطر داشته باشد
سرباز تو از غیرت بشکستن بتها
باید به سر شانه تبر داشته باشد
تعظیم تو کردیم که آزاده چو سرویم
باید که اسیر تو مفر داشته باشد
بر صبح وصالش برسد آن دل سوزان
کز هجر شب دیده تر داشته باشد
از خوان هوی خوش گذرد آن سر پر شور
کز رحمت دادار سپر داشته باشد
بس لاله برون کرده سر از گلشن ایران
گویی که وطن خون به جگر داشته باشد
چون نور ولایت به ره ماست فروزان
این رهبر ما راه زبر داشته باشد
نوری تو بگو برهمه عشاق دروغین
هر عشق نشانی ز هنر داشته باشدلیست کل یادداشت های این وبلاگ