سفارش تبلیغ
صبا
هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، او رابه بلایی بزرگ مبتلا می کند . پس اگر آن بنده راضی گشت، بهره اش نزد خداوند، رضایت است و اگر ناخشنود گشت، بهره اش نزد خداوند، ناخشنودی است [.رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 88 بهمن 12 , ساعت 10:59 عصر

آنکو زغم عشق خبر داشته باشد
بر شادی ما سخت نظر داشته باشد
چون مهر تو شد حاصل سوز دل عشاق
داغ دل ما کاش اثر داشته باشد
هر سست گران جان که ره عشق نپوید
باید گذر عشق خطر داشته باشد
سرباز تو از غیرت بشکستن بتها
باید به سر شانه تبر داشته باشد
تعظیم تو کردیم که آزاده چو سرویم
باید که اسیر تو مفر داشته باشد
بر صبح وصالش برسد آن دل سوزان
کز هجر شب دیده تر داشته باشد
از خوان هوی خوش گذرد آن سر پر شور
کز رحمت دادار سپر داشته باشد
بس لاله برون کرده سر از گلشن ایران
گویی که وطن خون به جگر داشته باشد
چون نور ولایت به ره ماست فروزان
این رهبر ما راه زبر داشته باشد
نوری تو بگو برهمه عشاق دروغین
هر عشق نشانی ز هنر داشته باشدلیست کل یادداشت های این وبلاگ