سفارش تبلیغ
صبا
آنکه اندیشناک پایان است، از فرو رفتن در آنچه نمی داند، باز ایستد و هرکه ندانسته به کاری بشتابد، خود را خوار کند [امام صادق علیه السلام]
 
پنج شنبه 88 آبان 21 , ساعت 5:9 عصر

بیا به بتکده و یادی از جوانی کن 
کتاب عشق صنم را دوباره خوانی کن
گذشته رفت و نداری خبر چو از فردا 
نگر مجال و دمی با زمان تبانی کن
چو گشته نه فلک از عشق یار پا برجا 
به را ه عشق دلا آنچه می توانی کن
مجوی راحت خاطر دراین خراب آباد
 هوای امنیت و عیش آن جهانی کن
بیا به میکده می نوش تا شوی هوشیار
نظر به عالم از آن جام ارغوانی کن
چو قهر داور یکتا به مردم آزاری است
به خلق مهر خدا جوی و مهربانی کن
حدیث منزل جانان صبا چو خوش گوید
 هزار مرتبه تکرار آن نشانی کن
کمیت عقل چو لنگ است وصل جانان را
براق عشق بجو سیر آسمانی کن
بقای قطره به دریا فناشدن باشد 
فنای خویش طلب عیش جاودانی کن 
سخن ز عشق به نادان مگو دمی (نوری)
بنوش باده ز عشق و صفا نهانی کنلیست کل یادداشت های این وبلاگ