سفارش تبلیغ
صبا
رأی [درست] جز هنگام خشم پنهاننمی ماند . [امام حسن علیه السلام]
 
پنج شنبه 88 آبان 21 , ساعت 5:10 عصر


دل در هوای دیدن دلدار می رود 

جان می رود چو آن بت عیار می رود

دل می برد زما وز منصور جان و سر 

آن سر که عاشقانه سردار می رود

صبری که ذره ذره من آوردمش به کف

با رفتن نگار به یکبار می رود

بلبل زشوق گل بکشد جور خار وخس 

از هجر گل به دیده ما خار می رود

آن خون دل که با غمش آمیختم بهم 

چون سیل از دو دیده خونبار می رودلیست کل یادداشت های این وبلاگ