سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
سپارنده دانش نزد غیر اهل آن، مانند آویزنده گوهر و مروارید و طلا برگردن خوکان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
پنج شنبه 89 فروردین 19 , ساعت 11:41 عصر

عقل را غیر عشق حاصل نیست
آنکه دیوانه نیست عاقل نیست
رو بکش نفس را که تا عاشق
نفس سرکش نکشته واصل نیست
فیض دلدار دائما جاری است

بی نصیب آن دلی که قابل نیست
دل اگر جای عرش رحمان شد
آیینه ی حق نماست از گِل نیست
شرف آدمی به همت اوست
ثروت و مکنت و قبایل نیست
عشق ورزی بود فداکاری
در طریق طیِ منازل نیست
(نوریا) در طریق دانش کوش
چون که مینو مکان جاهل نیست

عشق کانون و ما چو پرگاریم
دور حق هر که گشت
باطل نیستلیست کل یادداشت های این وبلاگ