سفارش تبلیغ
صبا
آنکه حکیمی برای رهنمایی نیافت، هلاگ گشت . [امام زین العابدین علیه السلام]
 
پنج شنبه 88 آبان 21 , ساعت 2:3 عصر

 

به حرمسرای دل ره ندهم بجز تو کس را       

نکشم بجز بیاد رخ تو دمی نفس را

بود آرزوی اوجم سفری به کوی جانان

من بال و پر شکسته چه کنم بگو قفس را

به هوای می شبی گر شود از قفس برون دل      

چکنم به دزد و رهزن چه بهانه ام عسس

چو ز عشق آتشینم نبود بجز شراری      

 به نسیم رحمت آخر بفروز این قبس را

امید وصلت ایجان بکشم چو بارمحنت     

بکدام سو برانم بهوای تو فرس را

شب تار و من مسافر بمیان این بیابان 

نه طریق پیش دانم نه عبور راه پس را

به میان خاک نوری ز گلی فتاده شبنم

که به ابر شکوه دارد همه جور خار و خس رالیست کل یادداشت های این وبلاگ