سفارش تبلیغ
صبا
توکّل، دژ حکمت است . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 97 شهریور 29 , ساعت 6:16 صبح

 

ما سلوک بی خطا را ازحسین آموختیم
خودخدا داند خدا راازحسین آموختیم
سجده تسلیم بر درگاه آن ربّ  جلیل
ما خلوص بی ریا را ازحسین آموختیم
ازشهادت چیست بالاتر به نزد ذوالجلال
قرب ربّ کبریا را ازحسین آموختیم
دین و ایمان و یقین بر جمله پیغمبران
حب ختم الأنبیا را ازحسین آموختیم
در رضای خالق خود داشتی سعی بلیغ
همّت و سعی رسا را ازحسین آموختیم
تاج عزّت بر سر ما می نهد حبّ علی
ما ولای مرتضی را ازحسین آموختیم
دختر پیغمبر و زوج ولایت فاطمه است
عصمت خیر النساء را ازحسین آموختیم
خون دل خوردن به راه دین حق راازحسن
صبر درد مجتبی را ازحسین آموختیم
با شهیدان و اسیران هم نفس زین العباد
روح تسبیح و دعا را ازحسین آموختیم
حضرت باقر ز قرآن علم را داند  جهاد
علم و دین رهنما را ازحسین آموختیم
مذهب بی نقص کی بُد ار نبودی کربلا
صادق صدق وصفا را ازحسین آموختیم
او بخون پاک خود بر کند ا
صل التقاط
اجتهاد ره گشا را ازحسین آموختیم
داد درزندان هارون حضرت موسی پیام
انقلاب بی صدا را ازحسین آموختیم
تا که شد ازجورمأمون هشتمین اختر شهید
درهمه حالت رضا را ازحسین آموختیم
لحظه بخشش به راه حق بفرمودی جواد
در ره یکتا سخا را ازحسین آموختیم
گر سفارش می کند پرهیزگاری را تقی
احترام  اتقیا را ازحسین آموختیم
درمیان جمع دشمن عسکری محصور گفت
حمله برقوم دغا راازحسین آموختیم
زیر شمشیر ستم در انتظار عدل بود
انتقام از اشقیاء را ازحسین آموختیم 
تا  قیام  مهدی  موعود  باشد  منتظر
انتظار حق نما را ازحسین آموختیم
زیر شمشیر ستم هیهات منّّا الذّله گفت
ما تهاجم بر جفا را ازحسین آموختیم
از نماز ظهر عاشورا چنین فهمیده ایم
حفظ احکام خداراازحسین آموختیم
گفت از بهر عبادت امشبم مهلت دهید
ما دعا و التجا را ازحسین آموختیم
روی می پوشاندازمسکین به هنگام زکات
مرحمت بر بینوا را ازحسین آموختیم
شهد شیرین شهادت را شفا داند حسین
شربت جام شفا را ازحسین آموختیم
زنده   جاوید  باشد  کشته را ه خدا
ما چنین درس بقا را ازحسین آموختیم
چون بقای دولت جاوید ما در نیستی است
ما به راه حق فنا را از هحسین آموختیم
گفت عباس دلاور در جواب شمر دون
ای ستمگر ما وفا را ازحسین آموختیم
گفت با زینب که رمز رستگاری را بدان
صبر در هر ابتلا را ازحسین آموختیم


بی معین و لشکرولب تشنه دین راپاس داد
بینوا ما  نینوا را ازحسین آموختیم
بردرخت دین بخون خویش ویاران آب داد
خون سرخ کربلا را ازحسین آموختیم
دشمن غدّار را با خون خود مغلوب کرد
نصرت بی انتها را ازحسین آموختیم
یاورانش را مبارکباد  عزّ  و  افتخار
عزّت کرب و بلا را ازحسین آموختیم
او ولایت رابخون خویش ویاران بیمه کرد
رمز حفظ إنّما را ازحسین آموختیم
گفت پیغمبرحسین من که مصباح الهداست
دردل ظلمت ضیا را ازحسین آموختیم
اوست در دریای طوفانی چو کشتی نجات
ناخدای با خدا را از حسین آموختیم
طاقت بشنیدن از عباس هنگام  سقوط
یاریم کن یا اخا را از حسین آموختیم
با مساکین شد معاشر با فقیران هم طعام
دلنوازی از گدا را ازحسین آموختیم 
بر سر نی رأس او قرآن تلاوت می کند
زیر بسم الله با را ازحسین آموختیم
مثل من گفتا کجا بیعت کند با چون یزید
طرد باطل آشکارا از حسین آموختیم
نیست در اندازه خونش زمین و آسمان
مرگ با قدر و بها را ازحسین آموختیم
آنکه درراه خدا شد کشته، خونش با خداست
زین سبب خون خدا را ازحسین آموختیم
شافی هر درد باشد  تربت پاک حسین
دردمندیم و دوا را از حسین آموختیم
خاک پاک راه او شد سرمه چشمان ما
بهر دیده توتیا را ازحسین آموختیم
گفت قاسم نزد من مرگ
ازعسل شیرین تر است
نوجوانی مقتدا را ازحسین آموختیم
داشت برلب ذکرربّ پیوسته درهرصبح وشب
ذکرحق صبح ومسا راازحسین آموختیم
در ره  آزادی  انسان  ز استبداد  داد
اکبر خونین قبا را از حسین آموختیم
داد مظلوم از ستمگر تا ستاند هر کسی
بیرق دائم به پا را از حسین آموختیم
آخرین سرباز او چون اصغرشش ماهه بود
در ره حق این فدا را از حسین آموختیم
خون طفل خویش را برآسمان پاشید و گفت
ای خدا بنگر تو ما را از حسین آموختیم
خون پاک اصغرش شد باب حاجتهای ما
حاجت عالم روا را از حسین آموختیم
زیر تیغ تیز هم چشمی بسوی خیمه داشت
غیرت شیر خدا را از حسین آموختیم
کهنه پیراهن طلب فرمود بهر ستر خویش
این همه شرم وحیا را ازحسین آموختیم
تا دم آخر بزرگی و وقار از کف نداد
ما وقار اولیا را  از حسین آموختیم
تا دم مردن زبان از وعظ مردم بر نبست
سوز قلب انبیا را از حسین آموختیم
بر گلویش تیغ بود و بر لبش لاتقنطوا
این همه خوف ورجاراازحسین آموختیم

داشت برکف تیغ وخود رابرخدا بسپرده بود
شرح تقدیر و قضا را از حسین آموختیم
بر سر نی رأس پاک او امامت می کند
معجزات آیه ها را از حسین آموختیم
جمله  ایّام  عاشورا  و  عالم  کربلا
در جهان این ماجرا را ازحسین آموختیم
هر چه ما  داریم  باشد از محرم تا صفر
با خمینی این ندا راازحسین آموختیم
انقلاب  شیعیان  در بهمن  پنجاه و هفت
مرگها بر آمریکا را ازحسین آموختیم
عالمی با ما به جنگ و فتنه گر صدام دون
خدمت بی ادعا را از حسین آموختیم
رهبر ما سیّدی فرزانه همنام  علیست
ما سمعنا طاعتا را از حسین آموختیم
ای  خمینی  انقلابت  انفجار  نور بود
(نوریا) نور هدی را از حسین آموختیملیست کل یادداشت های این وبلاگ