سفارش تبلیغ
صبا
[ و به یکى از یاران خود فرمود هنگامى که او از بیمارى شکوه نمود . ] خدا آنچه را از آن شکایت دارى موجب کاستن گناهانت گرداند ، چه در بیمارى مزدى نیست ، لیکن گناهان را مى‏کاهد و مى‏پیراید چون پیراستن برگ درختان ، و مزد درگفتارست به زبان ، و کردار با گامها و دستان ، و خداى سبحان به خاطر نیت راست و نهاد پاک بنده هر بنده را که خواهد به بهشت درآورد . [ و مى‏گویم ، امام علیه السّلام راست گفت که در بیمارى مزد نیست ، چه بیمارى از جمله چیزهاست که آن را عوض است نه مزد چرا که استحقاق عوض مقابل بلا و مصیبتى است که از جانب خدا بر بنده آید ، چون دردها و بیماریها و مانند آن ، و مزد و پاداش در مقابل کارى است که بنده کند ، و میان عوض و مزد فرق است و امام چنانکه علم نافذ و رأى رساى او اقتضا کند آن را بیان فرمود . ] [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 92 شهریور 11 , ساعت 7:56 عصر

 

 از نظر دین مبین اسلام ، فضیلت فعل اخلاقی ، به تأثیرگذاری آن فعل در رسیدن به کمال انسانی بستگی دارد ؛ از این رو هر فعلی که در بازسازی روح آدمی و وصول به کمال نهایی تأثیر بگذارد ، فضیلت ، و در غیر اینصورت ، رذیلت اخلاقی شمرده می شود ، البته باید توجه داشت که مراد ومقصود ، آن فعلی است که با اراده و اختیار آدمی انجام پذیرد . نیاز به یادآوری است که این اثربخشی ، یا به طور مستقیم صورت می گیرد و یا زمینه را به برا ی کمال یابی فراهم می سازد ؛ لذا اسلام چنین فعلی را اخلاقی می شمارد و چون کمال نهایی انسان ، رسیدن به قرب الهی و بهره وری از صفات پروردگار عالم است ، هرآنچه در رسیدن به این مقصد والا ، کارآمد ونقش آفرین باشد از نظراسلام فضیلت اخلاقی شمرده می شود ؛ مانند : حب به خدا، ذکر، صداقت ،امانت ،وفاداری به عهد ،صبر و مقاومت، حکمت، عدالت، عفت ، شجاعت، زهد ، توکل، توسل، خوف از خداوند متعال، یاری به محرومین، روحیه ی خدمت گذاری، ایثار و ازخودگذشتگی، عفو و بخشش و ... .

و هر آنچه انسان را از مقصد و مسیر کمال ، منحرف نماید و از توجه به خدای متعال باز دارد ؛ رذیلت اخلاقی به حساب می آید ؛ مانند : خودخواهی، پیروی از هوای نفس، عجب وخودبینی، کبر، دروغ، حسد، بخل، حب دنیا، غیبت، تهمت، ریا و هر گناه و نافرمانی ای که خدای متعال نسبت به آن غضب می نماید . ازاین جهت ترک واجبات و ارتکاب معاصی ، از بزرگترین رذایل شمرده می شود . شایان ذکر است که فضایل ، در اثر بخشی ،‌ مراتب و درجاتی دارند و این به اندازه ی معرفت وشناخت و انگیزه ای بستگی دارد که آن فعل از آن برخوردار است ؛ هم چنان که رذایل و گناهان را به خاطر میزان آثار سوء ، به صغیره و کبیره تقسیم می نمایند . پس هر فعلی که آدمی را به خدا نزدیک تر و مقرب تر و از آثار معنوی بیشتری برخوردار سازد و در بازسازی و تهذیب روح انسان ، نقش آفرین تر باشد ، از فضیلت بیشتری برخوردار است . 

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ